Register With Crynwyr Cymru

Recover Your Password
 

Dathlu Ffordd y Crynwyr yng Nghymru
21/11/2012 3:55:20 PM
(1 Comments) Posted by: Quaker Admin
CALON - Cylchlythyr Cyfarfod y Cyfeillion yng Nghymru
21/11/2012 3:47:01 PM
(0 Comments) Posted by: Quaker Admin
Cofnodion Cymraeg
21/11/2012 3:45:36 PM
(0 Comments) Posted by: Quaker Admin

Croeso i Grynwyr Cymru
Byddwch yn batrymau, yn esiamplau yn y gwledydd, lleoedd, ynysoedd a'r cenhedloedd oll, i ba le bynnag y deloch; fel y byddo eich ymarweddiad a'ch bywyd yn bregeth ymhlith pobl o bob math, ac yn llefaru wrthynt. Felly y derfydd i chwi deithio drwy'r byd yn siriol, gan ymateb i'r hyn sydd o Dduw ym mhob dyn.

George Fox, 1656 .Croeso i wefan y 'Crynwyr yng Nghymru'* Rydym eisiau i chi gael y wybodaeth sy’n eich helpu chi i ddeall pwy a beth yw’r Crynwyr, a’r Crynwyr yng Nghymru yn benodol.

* Rydym eisiau i chi wybod bod croeso i chi ddod i gyfarfod Crynwyr

* Rydym eisiau eich helpu i ddod o hyd i’r cyfarfod Crynwyr agosaf atoch chi


Os ydych eisoes yn mynychu cyfarfod Crynwyr gallwn ddarparu:

* Cofnodion a deunydd ategol ar gyfer amryw gyfarfodydd


* Hysbysiadau o ddigwyddiadau lleol sydd ar ddod

* Adnoddau i’ch cyfarfod chi yn Gymraeg a Saesneg
[/size]Mae’r wefan hon wrthi’n cael ei datblygu.


I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Gweinyddydd Cyfarfod y Cyfeillion yng Nghymru

(01970) 832055

Mae llawer o’r bobl sy’n mynychu cyfarfodydd y Crynwyr yng Nghymru yn medru’r Gymraeg neu’n dysgu’r Gymraeg ac mae defnyddio a chadw ein hiaith yn elfen bwysig ac uchel ei pharch o bwy ydym ac o’n haddoli.